Työolosuhdemittarit

Työolosuhdemittaukset Työolosuhdemittaukset

Työolosuhdemittareilla tarkoitetaan menetelmiä, joilla arvioidaan työpaikan työoloja ja turvallisuusjohtamisen tilaa. Ne on alun perin kehitetty työsuojelutarkastajien käyttöön, mutta työpaikat voivat itsekin käyttää niitä työolojen arvioimiseen ja turvallisuusjohtamisen välineenä.

Mittareiden käyttö tukee työpaikan omaa työsuojelutoimintaa.

  • Elmeri + mittaa työympäristön ja työntekijöiden työtapojen turvallisuutta (soveltuu erityisesti teollisuuden työpaikoille).
  • TR- mittari® mittaa rakennustyömaan turvallisuustasoa.
  • MVR-mittari mittaa maa- ja vesirakennustyömaan turvallisuustasoa.
  • 5S Työpaikkakierroksella tarkastellaan työpaikkaa tarkemmin.

Elmeri +:aa ja TR- sekä MVR-mittareita voidaan käyttää työpaikalla apuvälineenä esimerkiksi sisäisissä turvallisuustarkastuksissa. TR-mittaria käytetäänkin yleisesti talonrakennustyömaan lakisääteisissä viikoittaisissa kunnossapitotarkastuksissa.

Tulemme tekemään vaaditut tarkastukset sopimuksen mukaan ja toimitamme erittäin helppokäyttöiset raportit sähköisesti (Insta-Audit).

Soita ja pyydä tarjous 0400 612 393